Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ustawy RODO

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest:

ELEKTRO-ADA S.C.

Adres sklepu: UL. KASPROWICZA 2

                        37-100 ŁAŃCUT

 

Wszelkie pytania, wnioski oraz sugestie odnoszące się do ochrony Twojej prywatności, w szczególności do danych osobowych prosimy zgłaszać:

 • listownie, na powyższy adres naszego sklepu;
 • e-mailowo, na adres elektroada@data.pl;
 • telefonicznie pod numerem (17) 225 64 36;

 

W jaki sposób pozyskaliśmy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie:

 • podczas zakładania przez Ciebie konta w naszym sklepie internetowym,
 • w związku z transakcjami zakupu naszych towarów, dokonywanymi przez Ciebie poprzez serwis allegro.pl,
 • podczas zamówienia składanego przez Ciebie telefonicznie,
 • podczas zamówienia składanego przez Ciebie osobiście w naszym sklepie.

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe zbierane są w następującym celu:

 • wykonanie i zawarcie umowy sprzedaży, na czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
 • realizacja obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, które wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
 • obsługi reklamacji,
 • dochodzenie roszczeń,
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
 • dopasowania treści stron i tematyki materiałów do Twoich zainteresowań,
 • zapewnienia większego bezpieczeństwa podczas korzystania z naszego serwisu internetowego,
 • realizacji usług okołosprzedażowych, związanych z zawartą umową np. wsparcia technicznego, realizacji szkoleń, udzielania informacji o produktach,
 • pokazywania Ci reklam dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań,
 • prowadzenia statystyki, służącej do ciągłego doskonalenia naszych usług.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Zgoda na przetwarzanie danych  klienta w związku ze świadczeniem usług wobec niego jest uzyskiwana:

 • podczas zakładania konta w naszym sklepie internetowym,
 • podczas zakupów dokonywanych przez niego osobiście w naszym sklepie stacjonarnym.

 

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędna, ponieważ jej brak uniemożliwi nam świadczenie usług wobec Ciebie.

W jaki sposób przechowujemy Twoje dane?

Przykładamy szczególną wagę do ochrony prywatności Kupujących. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprawujemy stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczamy dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do realizacji transakcji sprzedaży oraz poprawnego prowadzenia serwisu internetowego.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • przygotowania i wykonania umowy,
 • realizowania, zapisywania i monitorowania zamówień i płatności,
 • tworzenia i zarządzania Twoim kontem w naszym serwisie,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • realizowania reklamacji, zwrotów, udzielania rabatów,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • marketingu bezpośredniego,

O jakich danych osobowych piszemy?

Podczas składania zamówienia klienci proszeni są o udzielenie informacji odnośnie danych osobowych niezbędnych do realizacji tego zamówienia, czyli danych:

 • uzupełnianych w formularzu podczas tworzenia konta w naszym sklepie internetowym,
 • wpisywanych w innych serwisach aukcyjnych zawierających nasze oferty,
 • podawanych w przypadku zamówień składanych osobiście lub telefonicznie.

 

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych Twoich danych?

Każdy Klient, który przekazuje nam swoje dane osobowe ma możliwość wglądu do swoich danych w celu ich weryfikacji lub modyfikacji. Ma też prawo do wniesienia o:

ograniczenie przetwarzania, przeniesienie swoich danych.

Może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zażądać ich usunięcia.

Wszelkie dane podane przy rejestracji na stronach Pasażu są własnością użytkownika, który je podał.

W momencie zawarcia transakcji sprzedaży wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych osobowych podanych przy rejestracji do Sprzedającego w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej transakcji.

 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe klientów są przekazywane:

 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne,
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, kadrowe, usługi rachunkowe, pomoc prawną, podatkową,
 • firmom pocztowym i kurierskim,
 • organom państwowym na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
 • podmiotom zajmującym się działalnością płatniczą – w celu realizacji płatności od Ciebie lub na Twoją rzecz,

Poza wymienionymi powyżej przypadkami, sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa lub w związku z toczącymi się postępowaniami.

 

Czy Twoje dane osobowe będą przetwarzane automatycznie lub profilowane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będzie to jednak miało wobec Ciebie skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Wykonywane przez nas przetwarzanie automatyczne jest wykorzystywane do oceny informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy Twoich zainteresowań lub osobistych preferencji odnośnie zakupów w naszym sklepie.

Twoje dane osobowe nie będą profilowane.

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do państw trzecich)?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Prawo wniesienia skargi.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl